Barev Uče

KUPOZ

Kupoz je nápravný program pro rozvoj pozornosti a soustředění, určený dětem od 8 do 12 let. Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu a tím k celkovému zlepšení školní práce. Proto je program zvláště vhodný pro děti s poruchami učení (Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie), s ADHD, ADD, pro děti neurotické, neklidné a pomalé.

Program trvá 15 týdnů a spočívá v pravidelné práci dítěte s rodičem, 15-20 minut denně. Jednou za čtrnáct dní pak společně dochází k nám do poradny. Všechna cvičení jsou hravá a koncipovaná tak, aby nepřipomínala školní domácí úkoly.

Podrobnější informace k programu KUPOZ

Program je nejvhodnější začít na začátku pololetí.

Ceník

První návštěva/diagnostika 350Kč + 649Kč pracovní sešit
Pravidelná lekce (60 min.) 350Kč

Napište mi