Barev Uče

Logopedie pro předškoláky

Hravá logopedická cvičení pro děti od 3 do 7 let, které mají potíže s výslovností hlásek a komunikací. Nenásilnou formou pomohu vašemu dítěti nejen zlepšit výslovnost a řeč jako takovou, ale i správně dýchat, držet tužku a lépe se soustředit. Budeme společně trénovat sluchové i zrakové vnímání, pravolevou orientaci, grafomotoriku, jemnou i hrubou motoriku a další důležité dovednosti. A to hravě a zábavně za pomoci mnoha veselých úkolů, pracovních listů, básniček, písniček, kartiček, her a pomůcek přizpůsobených vašemu dítěti. V rámci cvičení využívám i netradičních technik, jako například hrátek s hudebními nástroji, výtvarného tvoření, jógových cvičení či relaxačních technik.

Cvičení jsou vhodná i pro děti, které už na logopedii chodí.

Ceník

První návštěva/diagnostika 450Kč
Pravidelná lekce (60 min.) 350Kč
Pravidelná lekce (30 min.) 250Kč

Napište mi