Barev Uče

Nápravy Dysgrafie a grafomotorických potíží

Hravá cvičení pro děti od 4 do 10 let, které mají potíže s jemnou motorikou, grafomotorikou a psaním. Během lekcí pomohu vašemu dítěti se správným držením tužky i správnými návyky při kreslení a psaní. Budeme společně trénovat koordinaci oko-ruka, jemnou i hrubou motoriku, zrakové vnímání a pozornost. Všechna cvičení probíhají nenásilnou hravou formou s využitím mnoha pracovních listů, kartiček a her. Všechny materiály a aktivity jsou individuálně přizpůsobené vašemu dítěti. V rámci náprav využívám i netradičních technik jako například muzikoterapie, výtvarné tvoření, kineziologických cvičení (metoda Onebrain) a jógových cvičení či relaxačních technik.

Cvičení jsou vhodná jak pro děti s diagnostikovanou dysgrafií, tak pro děti s jakýmikoliv obtížemi s jemnou motorikou, grafomotorikou a psaním.

Na první návštevu prosím přineste alespoň dva školní sešity, nejlépe z českého jazyka a matematiky.

Ceník

První návštěva/diagnostika 500Kč
Pravidelná lekce (60 min.) 350Kč

Napište mi