Barev Uče

Nápravy Dyslexie a dalších poruch učení

Nápravy Dyslexie, Dysortografie, Dysgrafie, Dyspraxie a Dyskalkulie. Hravá cvičení pro děti ve věku od 6 do 10 let. Během cvičení se zaměřuji především na trénink dílčích funkcí, jako je zrakové a sluchové vnímání, pravolevá orientace, orientace na ploše, oční pohyby, vizuomotorika, jemná a hrubá motorika, logické myšlení, paměť, pozornost a soustředění a podobně. Tyto funkce jsou nezbytné pro zvládnutí školních dovedností.

Na tato cvičení navazuje samotný nácvik konkrétních oslabených školních dovedností např. u Dyslexie se jedná o nácvik techniky čtení s porozuměním textu. Aby byly lekce pestré, zábavné a tím i efektivní využívám jak klasické metody typu pracovní listy, hry, kartičky a další pomůcky, tak i netradičních technik jako je arteterapie, jógová a relaxační cvičení nebo kineziologická cvičení (metoda Onebrain).

Nápravy jsou vhodné jak pro děti s diagnostikovanými poruchami školních dovednost (Dyslexie, Dysgrafie atd.), tak pro děti s nespecifikovanými potížemi v učení.

Na první návštevu prosím přineste alespoň dva školní sešity, nejlépe z českého jazyka a matematiky.

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Ceník

První návštěva/diagnostika 500Kč
Pravidelná lekce (60 min.) 400Kč

Napište mi