Barev Uče

Trénink jazykových schopností podle Elkonina

Elkoninův trénink jazykových schopností je individuální program pro děti od 5 do 8 let, rozvíjející fonematické uvědomování. Fonematické uvědomování neboli schopnost sluchem rozlišovat jednotlivé hlásky ve slovech a dále s nimi pracovat je klíčová jak pro správnou výslovnost, tak pro čtení. Proto je program určený především pro děti s poruchami učení (Dyslexií a Dysortografií) a logopedickými obtížemi (Dyslalií, oslabeným fonematickým sluchem). Elkoninův trénink zlepšuje nejen fonematické uvědomování ale i vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu a jazykový cit.

Jednotlivé lekce programu jsou koncipované jako výlety do krajiny hlásek a slov kde vládne královna Grafie a kde se děti setkávají s různými pohádkovými bytostmi jako je Mistr Slabika, Mistr Délka, víly Hlásulky a další. Vše probíhá formou her a zábavných cvičení. Díky individuální formě lze trénink kombinovat jak s logopedickou terapií, tak s nápravami Dyslexie, Dysgrafie a Dysortografie.

Ceník

První návštěva/diagnostika 500Kč + 400Kč pracovní sešit Hláskař
Pravidelná lekce (60 min.) 350Kč

Napište nám